Verlies en schade als gevolg van klimaatverandering

extreme gebeurtenissen en langzaam evoluerende rampen in ontwikkelingslanden die bijzonder kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Bron : CCNUCC.