Biodiversiteit

biodiversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan levensvormen en is geordend volgens drie niveaus : genetische diversiteit, soortendiversiteit en ecosysteemdiversiteit. Biodiversiteit verwijst ook naar de interacties binnen en tussen deze drie niveaus.

Bron : Europa