Natuurcompensatie

geheel van milieuacties ter compensatie van de schade die veroorzaakt werd door de uitvoering van een project en die niet kon worden vermeden of beperkt. Natuurcompensatie kan bestaan uit de bescherming van natuurgebieden, het herstel, de verbetering of het langetermijnbeheer van natuurlijke habitats.