Energiemix

Een verdeling, meestal uitgedrukt in percentages, van het primaire energieverbruik van een land, gemeenschap of industrie.