Broeikasgassen

gassen in de atmosfeer die de warmte van de zon gedeeltelijk absorberen en tot de opwarming van de aarde leiden. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en ozon (O3). Broeikasgassen zijn voornamelijk afkomstig van menselijke activiteiten en fossiele brandstoffen.

Bron : Europa