Koolstofput

een koolstofput is een reservoir waarin broeikasgassen worden opgeslagen. Koolstofputten kunnen natuurlijk ontstaan zijn of het gevolg zijn van menselijke activiteiten in terrestrische en mariene ecosystemen. Oceanen en bossen zijn voorbeelden van natuurlijke koolstofputten, terwijl koolstofputten die ontstaan zijn door menselijke activiteiten, samenhangen met processen zoals herbebossing.

Bron : UNICEF.