Klimaatslimme landbouw

klimaatslimme landbouw maakt het mogelijk de nodige maatregelen te treffen om landbouwsystemen te transformeren en aan te passen, en dat met het doel de ontwikkeling van de landbouw efficiënt te ondersteunen en de voedselzekerheid veilig te stellen wanneer het klimaat verandert. De benadering heeft drie hoofddoelstellingen: de duurzame verhoging van de landbouwproductiviteit en -inkomsten (voedselzekerheid); de aanpassing en vergroting van de klimaatbestendigheid (adaptatie); en het streven naar minder en/of geen uitstoot van broeikasgassen (beperking)

Bron : FAO.