Beperking (of mitigatie)

de beperking van klimaatverandering verwijst naar alle acties en inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen en om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Die beperking kan enerzijds betekenen dat de uitstoot van deze gassen wordt verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe technologieën en hernieuwbare energie. Ze kan er anderzijds in bestaan te zorgen voor meer “koolstofputten”, zoals bossen en bodems die deze gassen opslaan.

Bron : ONU