Groei (economisch)

de productietoename van goederen en diensten van een economische eenheid gedurende een bepaalde periode.