Fossiele energie

fossiele energie wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, i.e. versteende overblijfselen van organismen die al miljoenen jaren geleden gestorven zijn. Omdat het miljoenen jaren duurt tot fossiele brandstoffen gevormd worden, is de voorraad ervan beperkt en niet-hernieuwbaar. Ze hebben een hoog koolstofgehalte en kunnen daarom onherstelbare schade toebrengen aan het milieu. Voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn steenkool, aardolie, aardgas en teerzand.

Source  : GEO.