Adaptatie

Adaptatie aan klimaatverandering bestaat erin ecologische, sociale en economische systemen, processen en praktijken aan te passen aan zowel de huidige als de mogelijke toekomstige schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast verwijst adaptatie ook naar het optimaal gebruik van alle gunstige mogelijkheden die klimaatverandering met zich meebrengt.

Bron : ONU