Conferentie van de Partijen (COP)

de Conferentie van de Partijen, of COP, is het hoogste besluitvormingsorgaan van een conventie. Alle landen die betrokken zijn bij een verdrag, zijn vertegenwoordigd in de COP. Tijdens deze doorgaans jaarlijkse vergaderingen wordt de uitvoering van het verdrag en van de bijbehorende rechtsinstrumenten beoordeeld. Daarnaast worden beslissingen genomen ter bevordering van de daadwerkelijke uitvoering van het verdrag, met inbegrip van institutionele en administratieve bepalingen. De COP’s in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC) en het Verdrag inzake Biologische Diversiteit zijn de bekendste.

Bron : UNFCCC.