Veerkracht

het vermogen van een systeem, gemeenschap, samenleving of land om het hoofd te bieden aan de verandering die conflicten en spanningen met zich meebrengen. Dit gebeurt door op een doeltreffende manier de levensstandaard in stand te houden of te verhogen, zonder daarbij vooruitzichten op langere termijn in gevaar te brengen.

Bron : VN.