Klimaatimpact

de gevolgen van klimaatverandering op sociaal en economisch vlak, op ecosystemen en op soorten. Ook economische, sociale en ecosysteemgoederen en -diensten worden beïnvloed. Klimaatimpact kan zowel negatief als positief zijn en kan worden gezien als het gevolg of resultaat van klimaatverandering.

Bron: UNICEF.