Instortingstheorie

theorie dat planten- en dierenpopulaties en zelfs ecosystemen gedoemd zijn te verdwijnen door overexploitatie die hun veerkracht te boven gaat, wat leidt tot het verlies van ecosysteemdiensten en de ineenstorting van de beschaving die van deze diensten afhankelijk is.