Duurzame ontwikkeling

duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die beantwoordt aan de huidige behoeften zonder daarbij de capaciteit van toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te beantwoorden, in gevaar te brengen

Bron : VN.