Milieudiplomatie

diplomatie die openstaat voor samenwerking met niet-overheidspartners en die gericht is op het beheer van mondiaal publiek milieugoed. Het doel van milieudiplomatie is voornamelijk om interstatelijke overeenkomsten te sluiten over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het behoud en de verdeling van watervoorraden, en de bescherming van de biodiversiteit.

Source : VN