Maladaptatie

een verandering in natuurlijke of menselijke systemen die klimaatverandering aanpakken, waardoor de kwetsbaarheid (onbedoeld) toeneemt in plaats van afneemt. Maladaptatie komt overeen met een van deze drie situaties: 1) het ondoeltreffend gebruik van middelen in vergelijking met alternatieve gebruiksmogelijkheden; 2) de ongecontroleerde overdracht van kwetsbaarheid; of 3) het maken van inschattingsfouten.

Bron: IPCC