Nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s)

sinds de Overeenkomst van Parijs in 2015 stellen de lidstaten hun nationale CO2-reductiedoelstellingen voor. Om de vijf jaar bepaalt elk land de klimaatmaatregelen die het wil nemen om de nationale uitstoot te verminderen en zich aan te passen aan klimaatverandering, en legt deze voor aan het secretariaat van het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC).

Bron : CCNUCC.