Mondiaal publiek goed

een middel, goed of dienst waar iedereen baat bij heeft en waarvan de exploitatie en het behoud een collectieve internationale actie kan rechtvaardigen. Een mondiaal publiek goed kan materieel zijn, zoals de mariene omgeving, de lucht of het water, maar kan ook immaterieel zijn, zoals wetenschappelijke kennis, rechtspraak, gezondheid of mensenrechten.