Ecodesign

ontwerp van een product, goed of dienst dat rekening houdt met de negatieve effecten op het milieu tijdens hun hele levenscyclus, met het doel die effecten te verminderen en de kwaliteit of prestaties van het product, het goed of de dienst te behouden

Bron: VN