Massa-extinctie

een massa-extinctie, of ook wel uitstervingsgolf, is een periode waarin soorten snel en massaal uitsterven. Een massa-extinctie heeft drie kenmerken : 1) ze is van relatief korte duur op de geologische tijdschaal ; 2) ze vindt wereldwijd plaats ; en 3) ze leidt tot een aanzienlijk biodiversiteitsverlies (van 75 % tot meer dan 90 %).

Bron : UNDP