Massa-extinctie

een massa-extinctie, of ook wel uitstervingsgolf, is een periode waarin soorten snel en massaal uitsterven. Een massa-extinctie heeft drie kenmerken: 1) ze is van relatief korte duur op de geologische tijdschaal; 2) ze vindt wereldwijd plaats; en 3) ze leidt tot een aanzienlijk biodiversiteitsverlies (van 75% tot meer dan 90%).

Bron : UNDP