Klimaatfinanciering

klimaatfinanciering stelt landen in staat de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bijvoorbeeld door hernieuwbare energie zoals wind- of zonne-energie te financieren. Dankzij deze financiering kunnen gemeenschappen zich ook aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Bron : ONU.