Kwetsbaarheid voor het klimaat

vatbaarheid van een bevolking of ecosysteem om schade te ondervinden bij klimaatschommelingen, afhankelijk van hun aanpassingsvermogen.

Bron : VN